Фото статив

При определени условия на снимане, наличието на добър статив може да се окаже по-важен фактор, отколкото класа на вашия фотоапарат, особено ако става дума за панорами, пейзаж, интериори, макро. Доколкото камерите се обновяват по-бързо, отколкото стативите, към избора на приятел с един или три крака трябва да се подходи с необходимата сериозност.

Кога е нужен статив?

Най-разпространената причина за използването на статив е снимането на ниски скорости, от 1/30 до няколко минути и дори часа. При отсъствието на стабилизатор на изображението понижаване на рязкостта може да възникне и при скорости до 1/125 сек. Причината може да е както неуверен захват, така и вибрацията от движението на огледалото. Такива вибрации не възникват при използването на фотоапарати, при които огледалото е неподвижно или липсва. Те са рядко срещани при DSLR. Но при огледално рефлексните фотоапарати среден формат, като Rolleiflex 6001 или "Киев-60", използването на статив е желателно дори при снимане на нормални скорости.

С увеличаването на фокусното разстояние се увеличава и скоростта, позволяваща получаването на рязка снимка. Допустимата скорост може да се определи примерно, използвайки фокусното разстояние на обектива като знаменател (например, за 250 мм. не по ниска от 1/250 сек.). Нерядко даже през деня и при нормално осветление светлосилата на телеобектива не позволява да се обезпечи нужната експозиция при висока скорост. При снимане от ръка продължителността на експозицията винаги е ограничена. В много случаи безсилна е и стабилизацията.

Стативът позволява устойчивото закрепване на камерата в положение, което не винаги е достъпно при снимане от ръка (например, високо над главата). Друг случай на използване на статив е невъзможността за снимане от ръка, обусловена от размерите или конструкцията на камерата. Наличие на статив предполага всяка камера, снимаща на плака. Снимането с много средноформатни фотоапарати е просто неудобно.

Избор на правилните "крака"

Стативите могат да се разделят на три големи групи:
  • Мини-стативи. Най-простите варианти - стяга, позволяваща фотоапарата да се закрепи за ръба на маса. Настолни стативи триноги, най-често от пластмаса и предназначени за джобни цифрови камери. Срещат се и по-сериозни варианти, изработени от метал и предназначени за огледални фотоапарати.
  • Моноподи. Имат телескопична конструкция и като правило сменяема глава. Широко използвани в репортажната фотография. Позволяват да се облекчат ръцете по време на снимки и да се ограничи размазването на снимката при скорости, по-ниски от 1/8 сек.
  • Триподи. Най-разпространеният и ефективен вид стативи, който се среща в най-широк асортимент. Съществуват даже варианти на триноги, при които централната колона с главата може да се използва като монопод (Cullman 2800, 3430).
Надежността и устойчивостта на статива зависят от множество фактори. Обикновено най-важния фактор се оказва цената. Евтините варианти са до 100 долара. Като цяло триногата на стативите се изработва от алуминий, главите са несменяеми и изработени от пластмаса. Типичните недостатъци са неустойчивостта на главата и недотам високото качество на изработка. При минимум средства с компактни фотоапарати и леки огледални може да се използват такива стативи. За $150 може да се разчита на по-сериозен вариант на Velbon, Manfrotto или Slik, предполагащ използване на сменяема глава. Професионалните триподи струват повече от $250 и обикновено се предлагат без глава, изборът на която е предоставен на фотографа.

Стативната глава представлява приспособление, което отговаря за точното разположение на камерата в пространството. Срещат се глави от четири типа: 2D, 3D, сферични, панорамни. За оперативно поставяне на фотоапарата служи плочката (Quick Release). Към плочката фотоапаратът се закрепва с обикновена резба, а към главата се закрепва с механизъм за бързо сваляне. Използване на сменяеми плочки е най-удобно при използване на няколко фотоапарата, към всеки от които може да са захванати предварително. Но дори ако е една, подобни аксесоари значително опростяват процеса на снимане (това особено касае сферичните глави).

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/503_attach_3910_normal.jpg

Източник: Макропик